U Osnovnim principima dali smo na najkraći mogući način objašnjenje kompenzacije reaktivne energije. Naravno, u literaturi su nalaze mnogi interesantni dokumenti koji detaljno objašnjavaju izvođenje kompenzacije reaktivne energije.

U Osnovnim elementima, opisali smo sve glavne delove iz čega se sastoji jedan sistem za kompenzaciju, a koji treba i da se opiše u glavnom projektu. U tehničkim parametrima dali smo opis veličina koji karakterišu električnu energiju a koje su bitne sa aspekta projektovanja kompenzacije energije.

Glavni proračun je određivanje ukupnog potrebnog kapaciteta kondenzatorskih baterija. Da bi to uradili za par sekundi iskoristite napravljen program u excel-u.

Kako je projektantima sve jasno kada imaju uvid u šeme, dajemo jednopolnu i tropolnu šemu izvedene kompenzacije tipičnog projekta:

Automatski proračun kondenzatorske baterije

energija

energija
Jednopolna šema kompenzacije

energija
Tropolna šema kompenzacije