Institut “Mihajlo Pupin’’ (IMP) je najveći i najstariji institut u jugoistočnoj Evropi. Sa preko 250 zaposlenih, većinom inženjera (od toga 7 profesora, 32 magistra i 19 doktora nauka) institut je vodeća naučna institucija u Srbiji.

Prvi korak u realizaciji sistema je merenje parametara energetske mreže. Na taj način se dobijaju podaci da se izvedeni sistem maksimalno prilagodi uslovima koji vladaju u elektroenergetskoj mreži na objektu.

Drugi korak je montaža kompletnog potrebnog sistema za kompenzaciju reaktivne nergije u našoj radionici.

Treći korak je isporuka, montaža i puštanja sistema kompenzacije reaktivne energije u Vašem objektu.

Prikaz montaže sistema kompenzacije reaktivne energije

energija