kvalitet električne energije

U većini evropskih zemalja na snazi je norma (preporuka) EN 50160 “Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems“ koju je 1994. godine donio Evropski odbor za standardizaciju u elektrotehnici CENELEC.

Kao primer navodimo i neke lokalne propise koje u nekim stavkama odstupaju od EN 50160: EDF – Electricite de France, Eskom – Južna Afrika.

IEC 61000-2-2 su evropske preporuke u vezi elektromagnetne kompatabilnosti i definišu granice viših harmonika, koja oprema sme da se šalje u mrežu, a da ne izazove smetnje u radu drugih elemenata elektroenergetskog sistema.

Preporuka IEEE 519 (Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems) je američki standard po pitanju viših harmonika.

energija