Prvi korak: Analizirajte račun za utrošenu električnu energiju. Vaš račun se sastoji iz tri glavne stavke: obračun utrošene aktivne energije, obračun utrošene reaktivne energije i obračunske snage. Ako su zadnje dve stavke u računu značajne i želite da ih značajno smanjite, pošaljite nam račun faksom ili e-mailom.

Drugi korak: Besplatno ćemo Vam uraditi ekonomsku analizu isplativosti ugradnje kompenzacije reaktivne energije i smanjenja vršnog oterećenja. Iz date analize možete videti kolika je investicija u smanjenje troškova za električnu energiju i za koliko vremena se ta investicija isplati.

Treći korak: Finansiranje datog projekta možete ostvariti preko banaka koje za projekte energetske efikasnosti daju vrlo povoljne kredite. Mi imamo potpisan ugovor sa Nemačkom razvojnom bankom (kfW) za finansiranje projekata ovog tipa.

Zaključak: Umesto da elektrodistribuciji plaćate račun za reaktivnu energiju i obračunsku snagu isti taj iznos na mesečnom nivou plaćate banci ratu za opremu koju ćemo isporučiti i ugraditi u Vašem objektu. Posle 10-25 meseci nastavljate korišćenje opreme koja Vam i dalje smanjuje račune za utrošenu energiju, a više nikom ništa ne plaćate. Uštede koje se postignu na desetogodišnjem nivou prelaze milionske iznose.

Četvrti korak: Pozovete “Tesla sisteme” da ugrade sisteme kompenzacije reaktivne energije i kontrole vršnog opterećenja.

Ako želite da saznate na kom principu se radi kompenzacija reaktivne energije pogledajte osnovne principe, ili ako želite da saznate na koji način smanjiti troškove za obračunsku snagu posetite link Vršno opterećenje.

Ako želite da vidite kako izgleda način montaže, prikazan u slikama, posetite link montaža.

energija

reaktivna energija